100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Биография

Професионална биография

[/userfiles/files/photo.jpg]


София 1111, кв. “Гео Милев”, ул. “Постоянство”, бл. 253, вх. 12, ап.91
 
тел. 02 971-37-17, тел. 02 871-89-22,  GSM +359888 948072

E-mail:
pfhristov@yahoo.com

1968-1974 г. Завършва Стоматологичен факултет-София, с отличен успех.
1972 г. Специализация по имплантология - Проф. Бетман – Германия.

1974-1976 г. Ординатор в Окръжна стоматологична поликлиника- гр. Сливен, хирургично отделение.

1975-1978 г. Специализация по Хирургична стоматология в Стоматологичен факултет-София.

1978 г. Придобиване на специалност по Хирургична стоматология в Стоматологичен факултет – София.

1978-1981 г. Завеждащ сектор Челюстно-лицева хирургия към Невро- хирургично отделение, Окръжна болница" Д-р Иван Селимински" гр. Сливен.
1978 – 1981 г. Специализация по Челюстно-лицева хирургия в Стоматологичен факултет - София.

1981 г. Участие в научни конференции с доклади "Метод за краниопластика на фронт орбитални дефекти с пластинка от Дуракрил" и "Тригодишен опит с интраосални имплантати - собствена конструкция".

1986 г. Публикация в сп. „Медицински работник“: Възможност за протезиране на дефектите на зъбните редици чрез интраосални имплантати.

1987-1991 г. Завеждащ Хирургично отделение в Първостепенна общинска стоматологична поликлиника "Младост 3", София - с конкурс.

1991 г. Частна стоматологична практика в София.
1991 г. Специализация по имплантология - Проф. Хайнрих - Германия.

1991 г. Автор на патент за субпериостален имплантат № 51338.

1993 г. Автор на промишлен образец за зъбен имплантат №1920.
1993 г. Специализация по имплантология - Проф. Ариго Баркали, Ливорно и Проф. Анжелини, Болоня -  Италия.

1995 г. Организатор и участник в "Първия източноевропейски конгрес по орална имплантология с международно участие" – София.
1995 г. Публикация във в. „Всичко за всеки“: „Реплантацията – един добър, но добре забравен метод за лечение на зъбите“.

1999 г. Специализация по съвременна пародонтална хирургия - Проф. Марк Данан, Франция-първо ниво.
1999 г. Специализация по имплантология-T.B.R. имплантологична система на Проф. Андре Бенаму - Франция.

1999 г. Публикация в сп."Дентал Алманах" - "Създаване на опори за неподвижно протезиране на горна и долна челюст с напреднала атрофия с помощта на субпериостални имплантати".

2000 г. Публикация в сп."Дентал Алманах"-"Приложение на порьозната хидроксилапатитна биокерамика"СТЕДИКЕР" при големи кисти с последващо имплантатно протезиране: клиничен доклад".

2000 г. Специализация по съвременна пародонтална хирургия-Проф. Марк Данан, Франция - второ ниво.

2001 г. Специализация по имплантология T.B.R. ide@ на Проф. Андре Бенаму, Франция.
2001 г. Специализация по протетична стоматология, Проф. Уолфел - САЩ.
2002 г. Публикация във в. „Стоматологичен свят“: „Консервативен подход на хирурга – стоматолог към необичайни случаи от ежедневната практика“.
2002 г. Специализация по естетична стоматология Д-р Валтер Девото – Италия.
2002 г. Публикация във в. „Стоматологичен свят“: „Зъбните имплантати като мостокрепители – една различна концепция.

2002 г. Специализация по функционална диагностика и гнатология, Д-р Гернот Мьорих - Германия.
2002 г. Публикация във в. „Стоматологичен свят“: „Субпериосталните имплантати – една добра алтернатива при недостатъчна за вътрекостно имплантиране кост“.
2002 г. Публикация във в. „Стоматологичен свят“: „ Трансдентални стабилизатори“.


2003 г. Специализация по съвременна пародонтална хирургия - Проф. Марк Данан, Франция - трето ниво.

2003 г. Специализация по имплантология T.B.R. ide@ conic на Проф. Андре Бенаму, Франция.

2003 г. Специализация по съвременна пародонтална хирургия-Проф. Марк Данан, Франция - четвърто /последно/ ниво.

2004 г. Специализация по имплантология с "Anthogyr-implants system" – Франция. Иновации в системата.

2005 г. Специализация по имплантология с "Ankylos – implants system" – САЩ.

2005 г. Специализация по имплантология с Anthogyr-implants system“ – Франция. “Anthofit”– иновации в системата.

2006 г. Специализация по ендодонтия със системата на Micro Mega – Франция.
2006 г. Специализация за работа с кофердам, лектор Д-р Жан Бергманс.
2006 г. По-висока ефективност в имплантологията с „Anthogyr implants system“ и протезни решения – лектори и водещи Д-р Матю Бренас и Д-р Пиер Ейсерик - Франция.
2007 г. Тренинг курс по пиезохирургия в ежедневната практика – лектор и водещ
Д-р Дейвид Матиони – Фпанция.
2007 г. Тренинг курс за напреднали – „По – висока ефективност с „Anthogyr implants system“ и протетични решения, лектор и водещ Д-р Жак Вермюлен – Франция.

2007 г. Специализация по ендодонтия в Micro-Mega – Франция – „Ендодонтско лечение и биологични препятствия”

2007 г. Специализация по имплантология в Anthogyr – Франция - „ Постигане на по-висока успеваемост в имплантологията с имплантатната система и протетични решения на Anthogyr”

2007 г. Специализация по имплантология в Meisinger – Германия – Академия Кимзее „Обучение за работа с костни материали: анатомия на костта, костни присадки, техники за повдигане на синусите, вертикална и хоризонтална костна дистракция”
2013 г. Специализация по орална имплантология AB implant system, Dr. Immelmann Roman, Израел
2013 г. Публикация в сп. „Машиностроене и електроника“: „Г. Тодоров, Я. Софронов, Х. Христов, „Якостно и деформационно поведение на субпериостални импланти“.
2014 г. Публикация в сп. „Машиностроене и електроника“: Виктор Митов, Георги Тодоров, Явор Софронов, Христо Христов, „3D реконструиране от томографски изображения на челюстна кост за субпериостални импланти и практическото ѝ приложение“.
2014 г. Издаване на монографията „Субпериосталните имплантати. Ренесансът. С поглед към бъдещето…“ – книга, обобщаваща 40 годишен научен и практически опит, въвеждане за първи път в България на CAD/CAM технологиите и създаване на математически модел за позициониране на имплантатите, за пръв път в света, както и софтуер за ежедневната практика.
2019 г. Специализация по кортикална орална имплантология MONO implant system, Prof. Veerendra Kumar, Индия
2019 г. Специализация по орална имплантология Short implants – I – system, Prof. Nejat Nizam, Турция

Редовен участник с публикации във в."Стоматологичен свят", в сп."Дентал алманах" и в периодичния печат по различни теми от ежедневната практика на стоматолога, илюстриращи интересни клинични случаи.

Общ стаж по специалността - 47 години

Член на:
- Българско общество по орална имплантология и био материали
- /БООИБ/ от 1994 г.
- Международен конгрес на оралните имплантолози /ICOI/ от 1995 г.
- Български зъболекарски съюз /БЗС/.
- Българско общество по пародонтална хирургия и орална имплантология /БОПОИ/ от 2002 г.