100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Публикации


Трансдентални стабилизатори

Вестник "Стоматологичен свят" бр.4, април 2002г..


Зъбните имплантати като мостокрепители - една различна концепция

/ Вестник "Стоматологичен свят" бр.2, февруари 2002г.. /РЕПЛАНТАЦИЯТА - ЕДИН ДОБЪР, НО ДОБРЕ ЗАБРАВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБИТЕ

Вестник "Всичко за всеки", бр. 42 18 - 24 октомври, 1995 година

ЯКОСТНО И ДЕФОРМАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА СУБПЕРИОСТАЛНИ ИМПЛАНТАТИ

Г. Тодоров, Я. Софронов, Х. Христов (ТУ – София, ЕТ КДМ "Пи и Еф" - Д-р Христо Христов)


3D Реконструиране от томографски изображения на челюстна кост за субпериостални импланти и практическото и приложение

Виктор Митов, Георги Тодоров, Явор Софронов, Христо Христов (ТУ – София, ЕТ КДМ "Пи и Еф" - Д-р Христо Христов)