Публикации

Консервативен подход на хирурга-стоматолог към необичайни случаи от ежедневната практика

В-к "Стоматологичен свят" - Бр.4, април 2002г.


Трансдентални стабилизатори

Вестник "Стоматологичен свят" бр.4, април 2002г..


Зъбните имплантати като мостокрепители - една различна концепция

/ Вестник "Стоматологичен свят" бр.2, февруари 2002г.. /


Субпериосталните имплантати - една добра алтернатива при недостатъчна за вътрекостно имплантиране кост

/ Вестник "Стоматологичен свят" бр.1, януари 2002г./


РЕПЛАНТАЦИЯТА - ЕДИН ДОБЪР, НО ДОБРЕ ЗАБРАВЕН МЕТОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЗЪБИТЕ

Вестник "Всичко за всеки", бр. 42 18 - 24 октомври, 1995 година


ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ НА ДЕФЕКТИТЕ НА ЗЪБНИТЕ РЕДИЦИ ЧРЕЗ ИНТРАОСАЛНИ ИМПЛАНТАТИ

/сп. Медицински работник бр.5/1986 год./


Създаване на опори за неподвижно протезиране на горната и долната челюст с напреднала атрофия с помощта на субпериостални имплантати

сп. Дентал Алманах бр. 1 / 1999год.


Приложение на порьозната хидроксилапатитна био керамика 'Стедикер' при големи кисти на челюстите с последващо имплантатно протезиране

сп. Дентал Алманах бр.2 / 1999год.


ЯКОСТНО И ДЕФОРМАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ НА СУБПЕРИОСТАЛНИ ИМПЛАНТАТИ

Г. Тодоров, Я. Софронов, Х. Христов (ТУ – София, ЕТ КДМ "Пи и Еф" - Д-р Христо Христов)


3D Реконструиране от томографски изображения на челюстна кост за субпериостални импланти и практическото и приложение

Виктор Митов, Георги Тодоров, Явор Софронов, Христо Христов (ТУ – София, ЕТ КДМ "Пи и Еф" - Д-р Христо Христов)