100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Практика

ПРАКТИКАТА ни е организирана така, че да отговаря във възможно най-пълна степен на изискванията и очакванията на пациентите. Това става възможно благодарение на високата квалификация на персонала, използването на съвременна апаратура и материали и не на последно място на сътрудничеството с елитни зъботехнически лаборатории. Наистина в днешно време феноменът “Леонардо Да Винчи” или т.н. “енциклопедисти” не съществуват. Противно на идеята за работа в екип, философията, която изповядваме е високо ниво на владеене на всички стоматологични дисциплини, което от своя страна позволява цяластно обхващане на съответния клиничен случай и поемане на самостоятелна отговорност. От 42 годишната ни практика, този маниер на работа дава отлични резултати. Нещо повече, той отговаря на изискванията и очакванията на пациентите. Персоналът се квалифицира непрекъснато, следейки новостите в световната наука и практика. Квалификацията е описана в рубриката “Професионалната биография”. Оборудването с техника и материалите - в рубриката “Кабинет”.

НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА:Това са дейности, свързани със специална квалификация и специално оборудване, които не се прилагат другаде в страната или се предлагат на сравнително малко места.