100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Монография 'Субпериосталните имплантати'

[/userfiles/files/monografia-front.jpg]
Корица – лице

[/userfiles/files/monografia-back%281%29.jpg]
Корица - гръб


Резюме на монографията

Субпериосталното имплантиране е стар метод, датиращ от 40-те години на миналия век. Дизайнът на субпериосталните имплантати се явява пръв в новата история на денталната имплантология. Поради бурното развитие на вътрекостните имплантати след 80-те години на 20-ти век, когато Branemark оповести остео интеграционната теория, като че ли методът на субпериосталната имплантация  бе избутан встрани. С развитието на компютърно асистираните технологии той бе възроден наново след 2000 година. Нещо повече, пак с помощта на тези технологии методът бележи сериозна заявка за бъдещо развитие усъвършенстване, за да може да заеме полагащото му се място в имплантологичната наука и практика.

Необходимостта от написването на настоящата книга възникна по две причини: от една страна натрупания богат емпиричен клиничен опит /40 години/, а от друга – една празнота в специализираната литература третираща субпериосталната имплантация.

Събирайки съществения световен опит в областта на СИ, анализирайки го и изхождайки от съвременните концепции се постарах да разчупя някои стереотипи както по отношение на метода, така и по отношение на формата на СПИ, начина на конструирането им и хирургичните методи за тяхното поставяне. Систематизирах видовете разрези и мукопериосални ламба. Адаптирах и метода на протезиране върху такъв вид имплантати, в съответствие с приетите норми в пародонтологията и ортопедичната дентална медицина.

Като плод на дългогодишния опит в областта на СИ се роди и изобретението ми за  подобен имплантат, което допринесе за обогатяване на световния опит в това отношение. С годините клиничен опит възникна и мултитайп-имплантатната концепция, според която практикуващите, импровизирайки, могат да комбинират както различни видове имплантати, така и имплантати и естествени  зъби като опори, за да овладеят дадения клиничен случай. Това налага много задълбочена теоретична и практическа подготовка на денталния лекар, който трябва да владее поне две имплантатни системи, една от които е СИ.

Доказах на практика, че успеваемостта на вътрекостните и СИ е съпоставима. В светлината на развитието на компютърно подпомаганите технологии СИ придобива нови стойности и нови измерения по отношение на приложението и в клиничната практика. В наши дни наистина СИ изживява своя Ренесанс. Научно установен факт е, че челюстните кости атрофират с еднаква скорост и при СИ и при носене на подвижни плакови протези. Този факт дава предимство на протезиране върху субпериостални имплантати пред протезирането с неподвижни протезни конструкции пред това чрез подвижни плакови протези, който метод, по мое мнение,  вече трябва да отиде в историята.
Методът на субпериосталната имплантация е бърз и надежден метод за рехабилитация на дъвкателния апарат с неподвижни протезни конструкции. Той е в пъти по-евтин в сравнение със скъпо струващите и не гарантирани аугментации на челюстните кости, когато липсва обем за поставяне на вътрекостни имплантати.
Както и при другите видове имплантати, така и в областта на СИ има нерешени проблеми, които чакат своето разрешаване.

В концептуално отношение СИ очаква своето щастливо бъдеще. Новите възможности, които CAD/CAM технологиите дават по отношение на съкращаване на оперативните интервенции от две на една, завидната точност на изделието, както и на подобряване на неговите физикомеханични качества при използване на методът на селективното лазерно разтопяване в сравнение с метода на леене вещаят един оптимистичен поглед към бъдещето.

Проблеми, неуспехи и нерешени въпроси има в цялата дентална имплантология, но също така успехите са оптимистични. Въз основа на своите анализи учените в Масачузетския университет са достигнали до извода, че основен дял при ортопедичното лечение на дъвкателния апарат през 21 век ще заема денталната имплантология.
Нека завърша с крилатата мисъл на големия имплантолог Hulbert – „ Имплантологията е триумф на надеждите всред неуспехите”.

За автора и за книгата

[/userfiles/files/drHristov%281%29.jpg]

Авторът е дентален лекар с утвърдена, вече 42 годишна практика. Има придобита специалност по орална хирургия и специализации по пародонтална хирургия, имплантология и др. в редица западно европейски страни /виж „Биография/. От 1972 г. се занимава с проблемите на оралната имплантология и в частност с проблема субпериостална имплантация. Има защитен патент за субпериостален зъбен имплантат. Написал е редица публикации в областта на имплантологията. Има диплома от френската компания Anthogyr, една от крупните производителки на зъбни имплантати в света за нейн лектор в България. В резултат на това е провел няколко лекционни курса, придружени с workshop и операции „на живо” за обучаване на млади дентални лекари по имплантология. Преминалите курсовете са над 40. Създал е 3 авторски филма на имплантологична тема, а в момента в процес на създаване в БНТ е четвърти.

Логичен завършек на творческия път на автора е написването на настоящата книга.

Тя е първи по рода си опит да се обхване една твърде специфична област от зъбната имплантология, която като че ли стои малко встрани или по-скоро е избутана там от вихъра на развитието на съвременната имплантология въобще. Целта на монографията е да се обобщи световният опит в субпериосталната имплантация с подчертано практическа насоченост, да се внесе достатъчно яснота по проблема, проследявайки историята, развитието му, съвременното състояние и перспективите. Написана от зъболекар за зъболекари, в нея се преплитат история, научни постижения и дългогодишен емпиричен опит.

Книгата е предназначена за широка читателска аудитория, включваща общопрактикуващи дентални лекари, хирурзи, ортопеди, пародонтолози, както и студенти, интересуващи се от проблемите на имплантологията. Ето защо на места тя има привкус на учебник.

Запълвайки една празнота в нашата специализирана литература, от една страна, книгата ще обогати общата имплантологична култура на интересуващите се и, от друга – тя би била чудесно допълнение при оформянето на концептуалното клинично мислене, особено у младите дентални лекари, за решаване на редица нетрадиционни клинични случаи в ежедневната практика. Освен това, няма да бъда честен спрямо колегите и пациентите, така много нуждаещи се от подобно лечение, пък и спрямо мен самия, ако не споделя 40-годишния си опит.

Книгата вече е преведена на английски език.

Поръчка по имейл, цена - по договаряне и доставка чрез SPEEDY