100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Мисия

Когато видим красиви зъби често казваме "холивудска усмивка". А замисляме ли се на какво се дължи нейното очарование? Разбира се, на идеално подредените, здрави, бели зъби! Много художници и скулптори през вековете са създавали шедьоври, защото са знаели, че по формата и размерите на зъбите се определят правилните пропорции на човешкото тяло.

Красивите, здрави зъби съобщават за физически здраво тяло, за добро състояние на вътрешните органи. Психиката също е в равновесие. Още древните са знаели, че по състоянието на зъбите, венците и лигавицата на устата могат да се открият и лекуват редица вътрешни заболявания.

Денталната медицина е особена наука, защото анатомията и физиологията на органите в лицево-челюстната област са специфични: в малко пространство природата е съсредоточила различни по структура и функции особено важни органи. От тях зависи нашето обоняние и вкус, способността да говорим, да общуваме помежду си, да упражняваме редица професии. Уникалната по своя състав слюнка непрекъснато ни предпазва от дебнещи инфекции.

Ето защо нашето отношение към пациента е като към сложна система от био-психо-социални компоненти, защото знаем какво несравнимо страдание причинява зъбната болка, как ни изважда от ежедневния ни трудов ритъм и колко подтиснат и комплексиран е човек с увредено орално здраве.

Знаем и как се променя самочувствието му след едно добро лечение. Затова добрият дентален лекар трябва да бъде и добър лечител, естет и отличен психолог. За нас това е критерий за висок професионализъм. Перфектната медицинска подготовка при нас е съчетана с непрекъснато обновяваща се информация за новостите в денталната медицина, за развитието на високите технологии и техниката в тази област, защото без използването им е немислимо модерно и ефикасно лечение.

Цялостното здраве на човека - това е мисията на нашия кабинет, това е мисията и на науката дентална медицина, с което тя придобива една висока социална значимост. Социалният статус на денталния лекар също трябва да бъде висок. Не случайно в древния Египет жрецът – зъболекар е бил вторият, естествено след фараона, човек в държавата, чак след това се е нареждал главнокомандващият на войската и пр.
 За да изпълним тази мисия ние се стремим непрекъснато да повишаваме личната си квалификация и да актуализираме техниката и материалите.