100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Курсове

Курс по орална хирургия
Курсът е със строго практическа насоченост по индивидуално избрана тема /теми/ от курсиста.
Теоретична част – по темата /темите/.
Практическа част – клинично, в кабинета на обучаващия.
Цена на курса: 1500 лв. 

Курс по орална имплантология – ниво за начинаещи
Теоретична част
Включва теория относно основите на имплантологията, видове разрези, ламба, шевове, хирургически възли. Основни положения в пародонталната хирургия.
Операция на живо или филм, въпроси, дискусия.
Практическа част
Разрези, шевове и възли на фантом. Поставяне на два имплантата на долна челюст от пластмаса. Отпечатъчни техники за мостово протезиране.
Бонус – курсистът получава безплатно филм на DVD, както и моделите, върху които е работил.
Цена на курса: 2000 лв. 

Курс по орална имплантология – ниво за напреднали
Теоретична част
Автогенни костни присадки, синус лифтинг /латерален, интралифт/, транспозиция на алвеоларния нерв, направлявана костна регенерация. Костна дистракция /ctest control, splint control/. Имедиатна имплантация. Множествена имплантация.
Нетрадиционни имплантации: Имплантат на Боскър и трансдентални стабилизатори. Операция на живо или филм, въпроси, дискусия.
Практическа част
Костна присадка, синус лифтинг и транспозиция на нерва върху оригинален модел от пластмаса със силиконова лигавица.
Бонус – курсистът получава безплатно филм на DVD, както и моделите, върху които е работил.
Цена на курса: 2500 лв. 

Субпериостално имплантиране
Теоретична част
Основи на субпериосталното имплантиране /СИ/. Методи – двуетапен метод /депериостиране, отпечатък от костта/ и едноетапен /CAD/CAM/.
Отнася се до СПИ собствен патент.
Прожектиране на собствени клинични случаи, въпроси, дискусия.
Практическа част
Планиране на частичен СПИ върху модел на долна и горна челюст от пластмаса. Планиране на тотален СПИ върху модел на долна и горна челюст от пластмаса. Отпечатъчна техника. Начини за фиксиране на СПИ.
Бонус – курсистът получава безплатно книга за СИ, както и моделите, върху които е работил.
Цена на курса: 3000 лв. 

Забележка:

  1. Курсовете са индивидуални или за не повече от трима курсиста.
  2. Курсовете за вътрекостни имплантати се отнасят за Anthogyr имплантатната система /добиват се принципни, общовалидни познания и умения, което, с незначителни разлики се отнася и за останалите остео интеграционни имплантатни системи/.
  3. Теоретичната и практическа част на всеки от курсовете продължава два дни, в съботен и неделен ден, по предварителна уговорка.
  4. Курсистите придобиват основни познания по имплантология, което не означава, че могат веднага да лекуват пациенти, а курсът продължава клинично, от шест месеца до една година в техните кабинети върху мотивирани пациенти от тяхната практика, при участие на самия курсист.
  5. Курсовете дават съответното “know how”, но не са акредитирани от БЗС и съответно не носят точки за следдипломна квалификация.
  6. В края на курса се издава диплома от Anthogyr.
  7. Всеки курсист може да кара два или три курса едновременно, като таксата е кратна на посочената с 5% отстъпка при два курса и 10% отстъпка при повече от два курса.
  8. В случай, че курсистът е от провинцията, за клиничната част бива посещаван от обучаващия в неговия кабинет, при условие, че е събрал минимум три клинични случая.
  9. Желателно е всеки имплантологичен курс да бъде посетен от екип дентален лекар, зъботехник. В такъв случай таксата се поделя между двамата курсисти.

За контакти и повече информация на имейл: pfhristov@yahoo.com