100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Забавно

Стоматологията е просто нещо, 2 "К"-та: Концепция и Кунки ...


Този "байо" е с Концепцията. Понеже не може сам, е впрегнал магарето да му извади зъба. Но той знае как да го направи

Този "байо" е с Концепцията. Понеже не може сам, е впрегнал магарето да му извади зъба. Но той знае как да го направи

А уважаемият колега, понеже няма Концепция,и три ръце не му стигат ...... инак - стоматологията е просто нещо

А уважаемият колега, понеже няма Концепция,и три ръце не му стигат ...... инак - стоматологията е просто нещо

Ето как се проявяват ретинираните мъдреци

Ето как се проявяват ретинираните мъдреци