100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Галерия

[/userfiles/files/kniga1%281%29.jpg]
Първият субпериостален имплантат /СПИ/, Dahl, 1943 година.

[/userfiles/files/kniga2a%281%29.jpg]


Правят впечатление малките свободни пространства. По този начин периостът /надкостницата/ не може да залепне отново за костта, а всеизвестен факт е, че костта се храни чрез периоста. По тази причина имплантатите с този дизайн в повечето случаи са били отхвърляни.

[/userfiles/files/kniga3.jpg]
За пръв път Lew, през 1952 година създава СПИ с дизайн, с големи свободни пространства. Той почти се доближава до съвременния дизайн на СПИ.

[/userfiles/files/kniga4.jpg]
Безспорен фаворит в областта е Linkow. През 1967 година той дефинира концепцията за „третите зъби“ и уточнява принципите   за конструиране на СПИ.

[/userfiles/files/kniga5.jpg]
Широко екстензиран СПИ на горна челюст по Linkow

[/userfiles/files/kniga6%281%29.jpg]
Широко екстензиран СПИ на долна челюст по Linkow

[/userfiles/files/kniga7.jpg]
Така изглежда СПИ + протеза

[/userfiles/files/kniga8%281%29.jpg]

Еволюцията на дизайна на СПИ от тесни свободни пространства към широки свободни пространства /гледай от ляво на дясно/.

[/userfiles/files/kniga9%281%29.jpg]
Рентгенови снимки на излекувани случаи с частични СПИ – най-често използваните СПИ.

[/userfiles/files/kniga10%281%29.jpg]
СПИ с хидроксилапатитно покритие – т.н. „облечен“ СПИ, който не се наложи в практиката поради редица съображения.

[/userfiles/files/kniga11%282%29.jpg]
Схема на класически СПИ. Потопената лента е докладвана на международна конференция през 2009 година като новост.

[/userfiles/files/kniga12.jpg]
Схема на СПИ - мой патент. Потопената лента е изобретена още през 1991 г.

[/userfiles/files/kniga13%281%29.jpg]

По принцип СПИ, когато лигавицата на съответната челюст е дебела не се фиксират, тъй като тя достатъчно добре ги притиска към костта, а в последствие около тях се образува плътна фиброзна тъкан и те стоят неподвижно. С останалите случаи се фиксират за костта с помощта на подобни винтове. В случаите на наличие на потопена лента, СПИ може да остео интегрира, както е показано на рентгеновата снимка и тогава той стои абсолютно неподвижен.

[/userfiles/files/kniga14.jpg]
Класификация на Кенеди за дефектите на зъбните редици. Най-често СПИ се прилагат при І, ІІ и VІ клас.
По принцип СПИ се изработват и поставят на пациента по 2 метода – двуетапен и едноетапен.
При двуетапния метод чрез една оперативна интервенция се взема отпечатък от костта, по който се отлива модел, върху който се моделира и изработва СПИ и с втора оперативна интервенция СПИ се поставя на пациента.
При едноетапния метод по скенер от челюстите на пациента чрез специална CAD/CAM технология се изработва челюст, идентична до хилядни от милиметъра с тази на пациента и след като по нея се изработи СПИ, с една оперативна интервенция той се поставя на пациента.
В момента се работи и по двата метода /всеки от тях си има плюсове и минуси/, но едноетапният е предпочитан от пациентите.
Мои клинични случаи по двуетапния метод

[/userfiles/files/kniga15.jpg]

Снимка на почти нацяло обеззъбената горна челюст.
Така изглеждаше една моя 29 годишна пациентка, когато за пръв път посети кабинета ми.

[/userfiles/files/kniga16.jpg]
Снимка на напълно обеззъбената долна челюст.

[/userfiles/files/kniga17.jpg]
Протезата, която пациентката носеше преди лечението.

[/userfiles/files/kniga18.jpg]
Диагностичната рентгенова снимка.

[/userfiles/files/kniga19.jpg]
Отпечатък от горната челюст.

[/userfiles/files/kniga20.jpg]
Отпечатък от долната челюст.

[/userfiles/files/kniga21.jpg]
Гипсов модел с нарисувани от денталния лекар СПИ.


[/userfiles/files/kniga22%282%29.jpg]
Готов СПИ за горната челюст от дясно.


[/userfiles/files/kniga23%281%29.jpg]
Готов СПИ за горната челюст от ляво.

[/userfiles/files/kniga24.jpg]
Двата СПИ заедно с временните корони от пластмаса.

[/userfiles/files/kniga25.jpg]
Контролна рентгенова снимка след приключване на имплантирането.

[/userfiles/files/kniga26%281%29.jpg]
Да си припомним как изглеждаше пациентката преди лечението.

[/userfiles/files/kniga27.jpg]
Ето така изглежда тя след лечението от 2005 година до сега.

Друг клиничен случай по двуетапния метод.
Касае се за 34 годишна жена.

[/userfiles/files/kniga28.jpg]
Старото лечение, издържало от 1989 до 1998 година.

[/userfiles/files/kniga29%281%29.jpg]
„Заклета“ пушачка, пациентката загуби още от собствените си зъби, както и вътрекостния имплантат долу в ляво. Рентгенова снимка илюстрираща новото лечение.

[/userfiles/files/kniga30.jpg]
Така изглежда долната челюст с метало керамичен мост от 1998 година до сега.

[/userfiles/files/kniga31.jpg]
Ето така изглежда горната челюст фронтално.

[/userfiles/files/kniga32.jpg]
Така – от дясно.

[/userfiles/files/kniga33.jpg]
Така – от ляво.


Прави впечатление и на двете снимки, че се вижда част от имплантата в областта на кътните зъби. Когато при усмивка тези зъби не се виждат, се оставя ствола на СПИ да се вижда нарочно, за да си визуализира зъбната плака върху него с оглед по-специалната хигиена в този участък.

[/userfiles/files/kniga34.jpg]
В противен случай се получава това – покрито със зъбна плака пънче.

[/userfiles/files/kniga35%282%29.jpg]
Или това – вече покрито със зъбен камък пънче и опорна лента на СПИ.


Носителите на имплантати трябва да полагат повече лично-хигиенни грижи за зъбите и имплантатите си. Нова става с помощта на интер дентални четки и апарат AIR Flow. Ежедневно след нормално измиване на зъбите с конвенционалната четка и паста за зъби, трябва да се използва интер денталната четка и поне веднъж на 2 месеца да се посещава денталния лекар, за да почисти около имплантатите с Air Flow. Този апарат генерира фина струя от въздух, вода и сода, която може да достигне и най-трудно достъпните места и нежно да ги почисти.

[/userfiles/files/kniga36.jpg]
Ето така изглежда почистеното от плаката с Air Flow пънче.

[/userfiles/files/kniga37.jpg]
Така изглеждат почистените пънче и опорна лента на СПИ, но имплантатът вече е компрометиран.


Клинични случаи, лекувани по едноетапния метод

CAD/CAM технология - това е компютърно асистирана технология. Абревиатурата се образува от първите букви на английското – Computer Assisted Design / Computer Assisted Manufacture или в превод – Компютърно асистиран дизайн и компютърно асистирана изработка.
Тази технология даде възможност методът да стане привлекателен за пациентите, поради една хирургическа интервенция, а не две, както е по стария метод. Това доведе до т.н. „Ренесанс“ на СПИ, избутани в страни от бурното развитие на вътрекостните и до възможността те да заемат достойно място в имплантологичната наука и практика.
По скенер от челюстите на пациента посредством специализиран софтуер се прави или физически или виртуален модел на самата челюст, по който пък се изработва СПИ.

[/userfiles/files/kniga38.png]
CAD/CAM модел на долна челюст.

[/userfiles/files/kniga39%281%29.png]
Етап от конструирането на имплантата.

[/userfiles/files/kniga40.png]
Конструиран виртуално имплантат. Той може да бъде изработен от компютърно асистирана машина.


СПИ може да бъде нарисуван от денталния лекар, моделиран и изработен по физически CAD/CAM модел, както ще видите на следващите снимки.

Клиничен случай от моята практика

[/userfiles/files/kniga41.jpg]
Виртуален CAD/CAM модел от пластмаса.

[/userfiles/files/kniga42.jpg]
Физически CAD/CAM модел от пластмаса с изработен и фиксиран с винтове СПИ. Поглед от вън.

[/userfiles/files/kniga43.jpg]
Поглед от вътре.


Друг клиничен случай от моята практика

[/userfiles/files/kniga44.jpg]
Виртуален CAD/CAM модел на друг клиничен случай.

[/userfiles/files/kniga45.jpg]

Физически CAD/CAM модел от пластмаса на долна челюст, на който е планиран и нарисуван тотален СПИ. Стрелката показва наличие на 2 вътрекостни имплантата от преди, които са годни за опори за мостово протезиране и не са пречка за новия СПИ.

Поглед от дясно.
[/userfiles/files/kniga46.jpg]

Поглед от ляво. И на двете снимки се виждат ясно местата, предвидени за завинтване на имплантата. Докато при частичните СПИ са използват 2 винта, при тоталните СПИ на долна челюст винтовете са 4, а за горна – 5 или 6.

[/userfiles/files/kniga47.jpg]

Изработеният в зъботехническата лаборатория СПИ от хром-кобалтова сплав, свободна от Никел и Берилий, които са силно алергизиращи и канцерогенни. СПИ може да се изработи и от трикомпонентна сплав от Титан, кобалт и хром в съответно съотношение. Той може да бъде изработен и само от Титан по метода на лазерното разтопяване /т.н. 3D принтиране – метод с наслояване/ или чрез компютърно управляема фреза /метод чрез отнемане/, които са изпълними по CAD/CAM технологията.

[/userfiles/files/kniga48.jpg]
СПИ, изключително точно лежащ върху физическия CADS/CAM модел от пластмаса.

[/userfiles/files/kniga49.jpg]
Метало керамичният мост.


Друг клиничен случай от моята практика

Касае се за 54 годишна бизнес дама, която не желае да носи подвижни протези.

[/userfiles/files/kniga50.jpg]
[/userfiles/files/kniga51.jpg]
Така изглеждат 3D изображенията, по които чрез специализиран софтуер се правят CAD/CAM моделите.

[/userfiles/files/kniga52.jpg]
Готовият СПИ. Тук личат места за 4 винта, поради леко редуцирания дизайн на имплантата.

[/userfiles/files/kniga53.jpg]
СПИ в устата след операцията.

[/userfiles/files/kniga54.jpg]
Рентгенова снимка след операцията.

[/userfiles/files/kniga55%281%29.jpg]
Метало керамичният мост. Фронтален поглед.

[/userfiles/files/kniga56%281%29.jpg]
Поглед от дясно в захапка с долните зъби.

[/userfiles/files/kniga57.jpg]

Поглед от ляво. И на двете снимки ясно личат никотиновите налепи върху зъбите. Тези снимки изиграха добра мотивационна роля, щото пациентката да откаже цигарите.

[/userfiles/files/kniga58.jpg]
Ето какво се случва при „заклетите“ пушачи и при не спазване на добра лична хигиена.


Друг случай от практиката ми.
Касае се за 65 годишна жена с напълно обеззъбена долна челюст, която от години носи долна тотална плакова протеза, не е могла да свикне с нея.

[/userfiles/files/kniga59.jpg]
[/userfiles/files/kniga60.jpg]
3D изображенията.

[/userfiles/files/kniga61%281%29.jpg]
Рентгенова снимка с поставения СПИ.

[/userfiles/files/kniga62.jpg]
Метало-керамичен мост върху СПИ. Фронтален поглед.

[/userfiles/files/kniga63.jpg]
Поглед от дясно.


[/userfiles/files/kniga64%281%29.jpg]
Поглед от ляво.


Галерията се състои от една част от клиничните случаи, описани в книгата.
Могат да се добавят още много клинични случаи от моята 42 годишна практика, но за в бъдеще ще добавям само най-интересните в рубриката „Орална имплантология“.