Орална имплантология :: Хиподонтия

Броят на зъбите е точно определен както при временното, така и при постоянното съзъбие. Не са редки случаите, обаче, на отклонения от тези норми, които съвсем общо биха могли да се разделят в три групи:

1.    Пълна липса на зъби или беззъбие - анодонтия
2.    Частична липса на зъби или непълно съзъбие - хиподонтия
3.    Свръх бройно съзъбие - хиперодонтия

В литературата непълното съзъбие е отбелязано под следните названия: хиподонтия / hypodontia /, частична анодонтия / anodontia partialis по Damitel /, олигодонтия /oligodontia по Bradant /, субтотална анодонтия / anodontia subtotalis по Wilner / и пр.

За непълно съзъбие се говори, когато след изтичане на нормалния пробивен период и влизането на съзъбието в оклузия, липсват един или няколко зъба. Тази аномалия е повече явление на постоянното съзъбие, от което липсват най-често осмите зъби, след това петите долни и най-рядко вторите горни зъби. Среща се предимно като единична редукция, но са описани и множество симетрично проявени случаи.
В клиниката се наблюдават два вида напълни съзъбия:

А/ Действителна хиподонтия / hypodontia vera /, когато липсва зародишът на непробилия зъб.
Б/ Привидна хиподонтия / pseudohypodontia /, когато съществува зародиш, но е възпрепятстван пробивът му / при ретинирани зъби /.

Хиподонтията е по-често явление у културните народи: Скандинавия - 6%, общо за Европа - 2 - 4 %, при цветнокожите - 1% / Lepoivre /

Причините за хиподонтията са най-разнообразни, но най-вероятни за сега са следните: наследственост - наблюдавани са случаи на предаване на хиподонтията 2 - 3 поколения подред; атрофия на зародиша вследствие на механичен натиск - при къси челюсти и налягане от пробили вече съседни зъби, каквито са биологично по-активните първи молари и кучешките зъби; зъбно-челюстни дистрофии при хронични интоксикации - при прекомерно използване на алкохол, индустриални токсикози, рентгенови облъчвания и пр.; ектодермални дисплазии - като елемент на синдрома на Crist-Siemens с характерната триада - хиподонтия, дисхидроза и хипотрихоза; при ендокринопатии - смущения във функцията на хипофизата и надбъбречната жлеза; като инволютивна редукция на зъбите през филогенезата поради промените в режима и начина на храненето.

Предлагаме на вниманието Ви случай на едностранна хиподонтия на горния десен страничен резец при 15 годишно момиче и начина лечението.

Ж. М. - девойка на 15 години с липса на горния десен страничен резец. Лекува аномалия в захапката при ортодонт, който я насочва за имплантиране, тъй като родителите не желаят препариране на десния кучешки зъб за обличането му в металокерамика имитирайки страничен резец, освен, че така не е възможно да се компенсира и наличното разстояние между централния резец и кучешкия зъб.
Диагноза: Hypodontia 12

Съвместно с ортодонта решихме посредством брекети да се разшири разстоянието между 11 и 13 зъби от 2 - 3 мм. на 6- 6.5 мм. След няколко месеца постигнахме това разширение и предприехме имплантиране на зъбен имплантат T.B.R. ide@ като се предвиждаше поставяне върху имплантата метало керамична коронка.


Галерия

Разгледайте нашата галерия от снимки

Рентгеновата снимка - достатъчно за имплантиране разстояние
Рентгеновата снимка - достатъчно за имплантиране разстояние
Оперативният разрез откъм устната
Оперативният разрез откъм устната
Оперативният разрез откъм небцето
Оперативният разрез откъм небцето
Оголената кост
Оголената кост
Ложата за имплантата в костта
Ложата за имплантата в костта
Проверка със специална сонда за посоката и дълбочината на ложата
Проверка със специална сонда за посоката и дълбочината на ложата
Същото на рентгенова снимка
Същото на рентгенова снимка
Поставяне на имплантата
Поставяне на имплантата
Имплантатът завинтен окончателно
Имплантатът завинтен окончателно
Имплантатът след сваляне на приспособлението за завинтване
Имплантатът след сваляне на приспособлението за завинтване
Обтуриращият винт
Обтуриращият винт
Зашитата рана
Зашитата рана
Рентгенов контрол - имплантатът е поставен екзактно
Рентгенов контрол - имплантатът е поставен екзактно
След 6 месеца - няма следа от операция
След 6 месеца - няма следа от операция
Същото, гледано от долу
Същото, гледано от долу
Откриване на имплантата с кръгов скалпел /замба/
Откриване на имплантата с кръгов скалпел /замба/
 Кръговият разрез на венеца
Кръговият разрез на венеца
Премахване на участъка от венеца върху имплантата
Премахване на участъка от венеца върху имплантата
Премахнатият участък
Премахнатият участък
Оздравителен винт
Оздравителен винт
Оздравителният винт на място
Оздравителният винт на място
Добре оформен за коронката венец
Добре оформен за коронката венец
Аналог на имплантата и трансфер за вземане на отпечатък
Аналог на имплантата и трансфер за вземане на отпечатък
Същите в сглобен вид
Същите в сглобен вид
Отпечатъкът с поставен аналог на имплантата
Отпечатъкът с поставен аналог на имплантата
Оформяне на изкуствен венец
Оформяне на изкуствен венец
Оздравителният винт отново на място си
Оздравителният винт отново на място си
Моделираното индивидуално пънче
Моделираното индивидуално пънче
Пънче, винт, ключе
Пънче, винт, ключе
Пънчето върху модел
Пънчето върху модел
Пънчето в устата
Пънчето в устата
Същото със запечатен винт
Същото със запечатен винт
Пънчето пломбирано
Пънчето пломбирано
Коронката
Коронката
Коронката в захапка
Коронката в захапка
Коронката отзад
Коронката отзад