Пародонтална хирургия :: Разгледайте нашата галерия.

[/userfiles/files/par1.jpg]
Касае се за млада жена, на възраст 29 год., пушач и както се вижда от снимките с негативно отношение към устната хигиена. Обилното количество зъбен камък не само, че е раздалечило и оголило зъбите, но и сериозно е деформирало венеца, особено отпред с причудлива форма.

[/userfiles/files/par2.jpg]
Ето как изглежда венецът след старателно почистване на зъбния камък с ултразвуков скалер отпред и отзад. Съвсем ясно личи пълното изконсумиране на прикрепената гингива в областта на 41 зъб.


Предложена е операция „латерално преместено ламбо на краче“ /виж схемата по-долу/, но пациентката отказа.

[/userfiles/files/par3.jpg]

При тази операция венецът около засегнатия зъб се изрязва по посочения на лявата картинка начин и се изхвърля. После съседната здрава част се премества и зашива върху дефекта като, както е видно от втората картинка един участък в съседство остава без венец, но със запазена надкостница. Върху оперативната рана се поставя специална превръзка за 10 дни, през което време околният венец покрива с лигавица оголения участък.

Още някои схеми на пародонтални операции:

[/userfiles/files/par4.jpg]
Папилектомия по Коларов

[/userfiles/files/par5.jpg]
Gingivectomia simplex – ляво с непрекъснат разрез, дясно с фестониран

[/userfiles/files/par6.jpg]
Gingivectomia radicalis по Видман – Нойман. Сега се нарича оздравително ламбо.

[/userfiles/files/par7.jpg]
Посока на скалпела - ляво при Gingivectomia simplex, дясно при Gingivectomia radicalis

[/userfiles/files/par8.jpg]
Ето как изчезва пародонталният джоб и патологично променените тъкани и пародонтът се връща в норма, но на по-ниско ниво.

[/userfiles/files/par9.jpg]
Задълбочаване на вестибулума по Кларк. Сега се нарича апикално ламбо. Става дума за създаване на прикрепена гингива, когато тя липсва или е в оскъдно количество.

[/userfiles/files/par10.jpg]
Френектомия по Федершпил. Днес по-често се прави с лазер.

[/userfiles/files/par11.jpg]
Френектомия – Z-пластика по Лимберг. Най-доброто, което може да се направи за премахването на един френулум. Удължаването на тъканите е значително. Никаква възможност за рецидив.

[/userfiles/files/par12.jpg]
Друг, особено тежък случай на гингивална рецесия на левия горен кучешки зъб. Каасае се за 55 годишна жена, непушач.


Пациентката претърпя 3 хирургични интервенции в рамките на една година:
-    Първо – латерално преместено ламбо на краче
-    Второ – коронарно теглено ламбо
-    Трето – вмъкната съединително-тъканна присадка

[/userfiles/files/par13.jpg]
На лявата снимка - ефектът след операциите. На дясната със стрелки е посочен оперативния цикатрикс от донорния участък за съединително-тъканната присадка.

[/userfiles/files/par14.jpg]
Гингивални рецесии, съчетани с клиновидни дефекти на 22 и 23 зъби.


Следете стрелките на следващата снимка и ще Ви направи впечатление, че ширината на гингивата /венеца/ не е еднаква над всички зъби. Над тези с коронките е около 2 пъти по-широка отколкото над тези с рецесията. По принцип тази ивица на неподвижна гингива /над нея е подвижна/ трябва да бъде минимум 4 мм. Когато е по-тясна, както е над 23 и 22 зъби, където е около 2 мм., се получава микро травма от страна на подвижната гингива и следват рецесии. Над 21 зъб тази ивица отново е в норма като ширина и естествено там няма рецесия.

[/userfiles/files/par15.jpg]

На пациентката бяха предложени 2 операции:
-    Първо – апикално ламбо за създаване на по-широка ивица от прикрепена гингива.
-    Второ – коронарно ламбо за елиминиране на рецесията.
Тя отказа от страх…

Тогава направих селективно изпиляване на блокажите от страна на зъбите, тъй като и това представлява микро травма и способства за образуване на клиновидни дефекти и рецесии.

[/userfiles/files/par16.jpg]
Виждате сините участъци върху зъбите.

[/userfiles/files/par17.jpg]
Те представляват блокажите и се откриват със специална индикаторна хартия.

[/userfiles/files/par18.jpg]
След това се изпиляват с турбината и после се полират. Ако се върнете на първата снимка, ще видите, че горният и долният кучешки зъби опират един в друг при странично движение на долната челюст спрямо горната. Тук те се разминават свободно – блокажът е елиминиран. Това оказва лечебен ефект.

Друг случай на гингивална рецеия, лекуван хирургично
[/userfiles/files/AnotherCaseGingival-BG.jpg]

[/userfiles/files/par19.jpg]
Gingivitis hypertrophicans – хипертрофичен гингивит, по-лека форма. Дължи се на локални дразнещи фактори като зъбна плака, зъбен камък, ортодонтски аномалии, лоши пломби и коронки. Премахват се локалните причини и обикновено отзвучава. Ако не отзвучи се прави операция . Gingivectomia simplex.

[/userfiles/files/Parodontalna-hirurgia.jpg]
Тежка форма на хипертрофичен гингивит – Fibromatosis gingivae.Дължи се на приемане на хидантоинови производни за лечение на епилепсия. Лечение – оперативно.


Представям на вашето внимание един случай на водена тъканна регенерация на костен джоб при пародонтит.

[/userfiles/files/par21.jpg]

[/userfiles/files/par22.jpg]

Жена на 43 г. в добро общо физическо и психическо здраве. От почти една година лекува безуспешно възпаление на венеца около първия и втория голям кътник долу в ляво.

Лекуващият стоматолог накрая решава, че не може повече и я насочва към специалист хирург.


При прегледа се установява възпален венец, болезнен и разклатен 36 зъб.
На рентгеновата снимка се вижда много силна резорбция на костната преграда между 36 и 37 зъб и оголване на бифуркациите /разчаталяването/ на корените както на 36, така и на 37 зъб.

По слаба резорбция се наблюдава в костните преградки между 35 и 36 зъб и между 37 и 38 зъб. Това особено добре се наблюдава на оцветената рентгенова снимка.

Кореново лечение на 38 зъб.   

Диагноза: Parodonthosis myxta. Parodontitis chronica 36, 37

Пародонталният статус в този участък в момента изглежда по този начин:

[/userfiles/files/par23.jpg]


Вижда се добре оголването на зъбните корени в бифуркациите /обозначено със зелените триъгълничета/ в милиметри, отдръпването на венеца /обозначено с червената линия/, както наличието на дълбоко кървене /обозначено с лилавите сърчица/ и гноене /обозначено с жълти сърчица/.

План на лечение:
1. Антибиотик
2. Стимулиращ костната регенерация препарат
3. Операция с интервениране върху костта и костна пластика с Fisiograft - косто заместител.
4. Блокиране с метало керамични корони от 35 до 38 зъби

Ето как изглеждат етапите на оперативната интервенция:

[/images/par24.jpg]

Обяснения към снимките

1. Патологични гранулации при отварянето на венеца.
2. Изчистени гранулации и свежа кръв в костния джоб.
3. Косто заместителят Fisiograft е под формата на гранули и гел.
4. Двата компонента, размесени до получаването на "маджун"
5. Косто заместителят, поставен в костния джоб.
6. Зашитата рана
7. Венечна превръзка, която се сваля заедно с конците на 10-тия ден

За повече подробности пишете на pfhristov@yahoo.com