100% гарантирано предпазване от заразяване с Covid 19 в нашия кабинет - най-високият клас стерилизация на инструментите и ултравиолетова лампа за стерилизация на въздуха в помещенията.

Орална хирургия

Услуга
Орална хирургия
01. Упойка
02. Екстракция на едно коренов зъб
03. Екстракция на много коренов зъб
04. Екстракция на дълбоко разрушен или дълбоко фрактуриран зъб
05. Екстракция на фрагмент
06. Оперативна екстракция на ретиниран зъб
07. Инцизия на абсцес
08. Ексцизия на доброкачествен тумор на лигавицата или кожата
09. Апикална остеотомия на фронтален зъб
10. Апикална остеотомия на премолар
11. Апикална остеотомия на молар
12. Операция на малка киста
13. Операция на голяма киста
14. Косто заместител
15. Мембрана
16. Реплантация на зъб
17. Пластично затваряне на максиларен синус
18. Екстирпация на камък от канал на слюнчена жлеза
19. Спиране на кръвоизлив след екстракция на зъб

Лечение на хирургични заболявания на устната кухина и прилежащите към тях заболявания на лицево-челюстната област.


Големите кисти в челюстно лицевата област

Кистите в челюстно лицевата област /ЧЛО/ са най-често срещаните кисти в човешкия организъм. Това се дължи както на неправилност в ембрионалното развитие и онтогенетични фактори, така и на честите хронични възпалителни процеси в тази област. Какво е киста? Кистата е патологична кухина в човешкия организъм, която има собствена съединително-тъканна обвивка, тапицирана с епител и изпълнена с течност. Обикновено тази течност е т.н. кистозна течност, съдържаща холестеринови кристали...


Слюнкокаменна болест

С други думи казано – камъни в слюнчените жлези. Това е твърде често срещано заболяване, представляващо 51,5% от всички заболявания на тези жлези. Причините и развитието му не са изяснени напълно, но се предполагат 3 теории: Микробна, според която причина за образуване на слюнчените камъни са микроорганизми, особено актиномицети, попаднали в канала на жлезата. От една страна те предизвикват възпаление, а от друга – служат като ядро около което се утаяват солите от слюнката...


Ретинирани зъби

Какво означава ретиниран зъб? Терминът произлиза от латинското retentio - което означава задържам, т.е. "задържани" в пробива си зъби.


Перфорация на максиларния синус

Максила в превод от латински ще рече горна челюст, а максиларен синус – горно челюстна кухина. Перфорацията на максиларния синус е едно, доста срещано усложнение при екстракция на горните зъби. За това си има анатомични предпоставки. Върховете на зъбните корени като се започне от горен 3-ти зъб до горен 8-ми /мъдреца/ много често са съвсем близо до пода на синуса или от него ги дели само тънка костна пластинка, а понякога – само синусната лигавица. Естествено когато се развие патологичен процес около върха на зъба /гранулом, киста/...


Реплантация на зъби

Терминът 'реплантация' произлиза от латински и в превод означава 'презасаждане', т.е. зъб, стигнал по някаква причина до необходимостта от екстракция /изваждане/, първо се изважда по възможно най-атравматичния начин, обработват се и се запълват кореновите канали, пломбира се и за връща обратно в алвеолата си в челюстната кост, откъдето е изваден.