Челюстно-лицева хирургия


Невралгията

Невралгия на троичния нерв / Neuralgia nervi trigemini / Невралгията на троичния нерв е позната и под наименованията "болезнен тик на лицето" / tic douloureux de la fase /, болест на Фотергил и Трусо...


Пластика

Пластика на пост оперативни дефекти на Os Frontale чрез предварително изготвена дуракрилова пластинка върху гипсов модел от лицето - клиничен доклад. / Втора юбилейна научно-практическа конференция на ТНТМ...