Уредна диагностика


Ценоразпис

Услуга Цена
Уредна диагностика
01. Измерване на корозионен потенциал /на зъб/ 20.00 лв
02. Електро одонто диагностика /на зъб/ 20.00 лв
03. Тест за фокална инфекция по Гелен /на квадрант/ 30.00 лв
04. Снимка с орална камера за диагностика 10.00 лв