Орална имплантология :: Субпериостални имплантати

Услуга
Субпериостални имплантати
01. Вземане на отпечатък от костта за частичен СПИ
02. Вземане на отпечатък от костта за тотален СПИ
03. Субпериостален имплантат – тотален по двуетапния метод
04. Субпериостален имплантат – тотален по CAD/CAM
05. Субпериостален имплантат – частичен с 1 глава по двуетапния метод
06. Субпериостален имплантат – частичен с 1 глава по CAD/CAM
07. Субпериостален имплантат – частичен с 2 глави по двуетапния метод
08. Субпериостален имплантат – частичен с 2 глави по CAD/CAM
09. Фиксиране на субпериосталния имплантат с винтове /на винт/
10. Модел по CAD/CAM на горна челюст
11. Модел по CAD/CAM на долна челюст
12. Сваляне на конци

Наименованието идва от латинското sub – което означава „под” и periosteum – „надкостница”, т.е. под надкостницата. И наистина, тези имплантати се поставят върху костта и под надкостницата.

Моля, прочетете внимателно тази информация, което ще Ви помогне по-добре да разберете лечението със субпериостални имплантати, от което Вие евентуално може да се нуждаете.

Поставянето на зъбни имплантати позволява изработването на неподвижни мостове, алтернатива на подвижните протези или евентуалното им стабилизиране. За разлика от интраосалните, /вътрекостните/ имплантати, субпериосталните не изискват наличието на особено голямо количество кост.

Въпреки това, рентгенологичното изследване, както и анализът на модели от Вашите челюсти, са необходими, за да се планира правилно хирургичния етап от имплантирането и да се преценят протетичните възможности.

Субпериосталните имплантати /СПИ/ са били първите зъбни имплантати, които са използвани в съвременната имплантология /30-те години на миналия век/. Дълго време били изоставени, поради факта, че са давали възпаление на костта с последващо стопяване. Това се е дължало на лошия дизайн на СПИ – груба и дебела конструкция с малки свободни пространства. Впоследствие е бил създаден дизайн с екстензирани крайни ленти и широки свободни пространства в конструкцията им, което позволява на костта да се храни правилно и днес резултатите при използването им като клинична успеваемост са съпоставими с тези на интраосалните имплантати. СПИ се явяват добра алтернатива на интраосалните имплантати, за които в доста от случаите, поради недостатъчно количество кост, е необходима костна пластика и по-добрата алтернатива на подвижните протези.

Хирургичната интервенция за поставянето на субпериосталните имплантати се извършва в 2 фази; първа - вземане на отпечатък от костта и  втора – поставяне на имплантата. Операцията не е травматизираща и може да се извърши без никакъв проблем в зъболекарския кабинет. Понякога тя се извършва обаче под антибиотична защита от съображения за сигурност. Обикновената местна анестезия е абсолютно достатъчна и осигурява идеален оперативен контрол.

Усложненията в следоперативния период са минимални. Двата задължителни контролни прегледа през ден за полагане на специфични грижи за оперативната рана също допринасят за това.

Оток може да се появи в продължение на няколко дни, без болка или със слаба болезненост, която може лесно да се овладее с обезболяващ препарат.

Конците от шевовете се отстраняват след осем до десет дни.

При този вид имплантати не се изчаква 6 – месечен период, “за да враснат” в костта, а протезирането може да започне дни след отстраняването на конците като по този начин натоварването им започва почти веднага. Това е така, поради факта, че субпериосталните имплантати лежат върху костта и не навлизат в нея, следователно не е необходим период на костна интеграция. Периостът /надкостницата/ и лигавицата на венеца зарастват върху тях за не повече от 2 седмици.

СПИ се изработват от титанова сплав, но могат да се изработят и от друга сплав /най-често от хром-кобалт/, предназначена за стоматологични цели.

По принцип коронките или мостовете върху имплантати се изработват от метало керамика или фото полимер, като металната основа и в двата случая трябва да бъде от същата сплав, от която е изработен самия имплантат, за да се избегне електрическо напрежение между протезата и имплантата, т.н. “би/поли/-метализъм”. При стойности на това електрическо напрежение над 100 мV, колкото е естественото електрическо напрежение на живата клетка, се получава увреждане на костните клетки, което е пагубно за имплантата. В случаите на изработка на имплантата от друга сплав, то коронките или мостовете се изработват от същата сплав по същите причини. Понякога, когато атрофията на венците е толкова голяма, че лицето изглежда хлътнало /т.н. старчески вид на лицето/, мостовете не могат да запълнят пространството между зъбите, устните и бузите, така че да се възстанови нормалния му вид. Тогава върху СПИ се поставят т.н. „полуподвижни протези“ върху сферични стави.
Създадените опори посредством субпериостални имплантати са съвършено стабилни и дават възможност за постигането на нормална функция и естетика. Трябва да се има предвид и Вашето участие, изразяващо се в специалните грижи. Хигиената на протезите върху имплантати се извършва със специални между зъбни четки и конци.   След протезирането е необходимо да се извършат серия от контролни прегледи, а именно: след един месец, след три месеца, след шест месеца и след една година.

След това – два пъти годишно до третата година, а по-нататък - един път годишно, освен ако не възникне необходимост.

В настоящият момент имплантологията е една надеждна и рутинна техника в стоматологията.
Субпериосталните имплантати, които предлагаме, са собствен патент и се явяват едни от най-добрите имплантати в своя клас в Европа и света. Гарантира се 100% успеваемост. Тези резултати са трайни при лечението с тотален субпериостален имплантат /над 20 години/. При лечение с частични субпериостални имплантати в областта на кътниците, комбинирани с естествени зъби или интраосални имплантати във фронталната област, след 8 – 10 години започват възпалителни процеси около шийката на имплантата, понеже костта под него атрофира и се появява луфт, поради който имплантатът става подвижен и пружинира. Добре е при първите симптоми от такъв характер съответния субпериостален имплантат да се свали и изработи отново.

Метало-керамичните конструкции, които предлагаме ще бъдат изработени от съвременна нискотопима флуоресцираща керамика Ceramco III - USA, а фото полимерните – от Megadenta – Германия, последно поколение микро хибридни материали, употребявани в зъботехниката. И в двата случая се използва същата сплав, от която е изработен имплантата.

Методът на субпериосталното имплантиране дълго време отблъскваше пациентите поради няколко причини. На първо място непопулярността на метода и внушаването на пациентите от страна на не запознатите с него дентални лекари, че това е стар и ненадежден метод. На второ място двете оперативни интервенции – една за вземане на отпечатък от костта и втора – за поставянето на имплантата.

На трето място агресивната реклама на залепващия протезите крем Корега. Рекламата обаче премълчава твърде важен факт – предозирането на микро елемента цинк, който се съдържа в този крем. При предозирането на цинка в организма не може да се усвоява желязото и медта и се развиват анемии.

Ето защо субпериосталното имплантиране се явява алтернатива на вътре костното и на подвижните протези. Нещо повече, в редица случаи субпериосталното имплантиране е единствения възможен лечебен метод.

С възникването и развитието на компютърно асистираните методи /CAD/CAM/, този метод навлезе в нов етап на своето развитие, което доведе до това той да заеме своето достойно място в имплантологичната наука и практика.

Новото в метода, благодарение на CAD/CAM технологиите е възможността да се съкрати едната операция - операцията за вземане на отпечатък от костта за изработване на самия имплантат. Това става чрез изработването на модел на челюстта по данните от скенер с помощта на специализиран софтуер и компютърно управлявана машина. Това е революция в областта, още повече, че този модел е много по-точен от модела по отпечатък на костта, което пък от своя страна дава възможност за изработването на много по-точен имплантат, а това води до по-висока успеваемост.

Не на последно място методът на субпериосталното имплантиране е и доста по-евтин от използвания за подобни случаи метод на вътре костно имплантиране.

Тези няколко пояснения бяха предназначени за Вашата информираност относно лечението, което ние можем да Ви предоставим.Повече информация за субпериосталните имплантати можете да получите на pfhristov@yahoo.com

Галерия от снимки на субпериостални имплантати виж в "Книга".